Biuletyn PAEK       Problemy Ekologii Krajobrazu       Monografie

   
Biuletyn PAEK 
Jest oficjalnym organem Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu. Ukazuje się dwa razy w roku: w marcu i październiku. 


Termin nadsyłania materiałów upływa 31 stycznia i 30 września. 
Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca, przedruk dozwolony z podaniem źródła.

Adres Redakcji:
Agata Cieszewska 
Zakład Studiów Krajobrazowych, 
Katedra Architektury Krajobrazu SGGW, 
ul.Nowoursynowska 159, 02-789 Warszawa, 
tel. (22) 5932211, fax (22) (22) 59 321 92,
e-mail: agata_cieszewska@sggw.pl

 

Do pobrania:

numer 34(24) VI-IX 2011  ostatni wydany!

numer 33(23) I-VI 2010  

numer 32(22) VII-XII 2009

numer 31(21) I-VI 2009  

numer 30(20) VII-XII 2008  

numer 29(19) I-VI 2008

numer 28(18) VII-XIII 2007  

numer 27(17) I-VI 2007  

numer 26 (16) VI-XII 2006  

 

 

© by PAEK 2012