Biuletyn PAEK       Problemy Ekologii Krajobrazu       Monografie

   
MONOGRAFIE 

W tym dziele umieszczone zostają prace dotyczące badań krajobrazowych o charakterze monografii, doktorskie, habilitacyjne 
i inne wydawnictwa przesłane przez ich autorów lub opublikowane za ich zgodą. Jeżeli pragniesz umieścić tu swoją pracę skontaktuj 
się z autorem serwisu. 

 

 

 

 

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH

Z PROBLEMATYKI FUNKCJONOWANIA KRAJOBRAZÓW NIZINNYCH

Praca zbiorowa pod redakcją
Andrzeja Richlinga i Jerzego Lechnio


zobacz więcej i pobierz rozdziały / review and download

 

© by PAEK 2006-2007