PROBLEMY EKOLOGII KRAJOBRAZU - strona tymczasowa

 

  
 Następuje migracja do bazy danych. Numery dostępne na tej stronie będą sukcesywnie usuwane.

 

 

vol 29
rok wydania: 2011 

PERSPEKTYWY ROZWOJU GEOPARKÓW W ŚWIETLE BADAŃ KRAJOBRAZWOYCH I REGIONALNYCH - TEORIA I PRAKTYKA

PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF GEOPARKS IN THE LIGHT OF LANDSCAPE AND REGIONAL RESEARCH IN THEORY AND IN PRACTICE


Redakcja tomu / Volume edited by: Małgorzata Strzyż, Anna Świercz

zobacz więcej i pobierz artykuły / review and download

 


 

 
vol 28
IMPLEMENTATION OF LANDSCAPE ECOLOGICAL KNOWLEDGE IN PRACTICE

Editing of Volume: Andrzej Mizgajski, Iwona Markuszewska

Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Geographical and Geological Sciences
Polish Association for Landscape Ecology
Wydawnictwo Naukowe UAM

review and download

 


vol 27

KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA
RECREATION LANDSCAPES: SHAPING, USE, TRANSFORMATION

Redakcja tomu/Volume edited by: Andrzej Richling

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu

© 2010 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu

Summaries are available at the beginning of each paper
 

zobacz więcej i pobierz artykuły / review and download


vol 26

PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA, OCHRONY I MONITORINGU KRAJOBRAZÓW STREFY PRZYGRANICZNEJ
PROBLEMS OF PLANNING, PROTECTION AND MONITORING OF BORDER LANDSCAPES

Redakcja tomu / Volume edited: Sylwia Horska-Schwarz
© 2010 Uniwersytet Wrocławski, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu

Summaries are available at the beginning of each paper

zobacz więcej i pobierz artykuły / review and download
 


 
vol 25

TURYSTYKA A OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO - stan i perspektywy badań
TURISM AND THE PROTECTION OF NATURAL ENVIRONMENT - the current state and research

Redakcja tomu / Volume edited: Stanisław Piechota
Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego , Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach

Summaries are available at the beginning of each paper

zobacz więcej i pobierz artykuły / review and download

 


vol 24

PROBLEMY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH 
PROBLEMS OF THE NATURAL ENVIRONMENT ON POST-INDUSTRIAL LAND 

Redakcja tomu/Volume edited by: Sylwia Bródka, Iwona Markuszewska

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe 

 

Summaries are available at the beginning of each paper

zobacz więcej i pobierz artykuły / review and download

 


vol 23


EKOLOGIA KRAJOBRAZU – PROBLEMY BADAWCZE I UTYLITARNE 
THE LANDSCAPE ECOLOGY – RESEARCH AND USAGE ASPECTS 

Redakcja tomu/Volume edited by: Jarosław Balon, Miłosz Jodłowski

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, 
Uniwersytet Jagielloński, Kraków 
Institute of Geography and Spatial Management 
Jagiellonian University, Cracow 

 

Summaries are available at the beginning of each paper

zobacz więcej i pobierz artykuły / review and download

 


vol 22


PROBLEMY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO MIAST
PROBLEMS OF URBAN NATURAL ENVIRONMENTS

 

Redakcja tomu/Volume edited by: Sylwia Bródka

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe 

 

Summaries are available at the beginning of each paper

zobacz więcej i pobierz artykuły / review and download

 


  

 

vol 21

STRUKTURA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW KRAJOBRAZOWYCH:
META-ANALIZY, MODELE, TEORIE I ICH ZASTOSOWANIA

THE STRUCTURE AND FUNCTIONNING OF LANDSCAPE SYSTEMS:
META-ANALYSES, MODELS, THEORIES AND ITS APPLICATIONS

 
redakcja tomu / Volume edited: Tadeusz J. Chmielewski
Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk – Oddział w Lublinie, Instytut Agrofizyki im.B.Dobrzańskiego PANwLublinie, Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Janowskie”, Roztoczański Park Narodowy, 2008

 

Summaries are available at the end of each paper

zobacz więcej i pobierz artykuły / review and download


vol 20

Klasyfikacja krajobrazu. Teoria i Praktyka.
Landscape classification. Theory and practice.  
red.
Jerzy Lechnio, Sylwia Kulczyk, Ewa Malinowska, Iwona Szumacher
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2008

  

 

Summaries are available at the end of each paper

zobacz więcej i pobierz artykuły / review and download


vol 19

WALORYZACJA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM
ENVIRONMENTAL ASSESSMENT IN PHYSICAL PLANNING
red. Mariusz Kistowski, Barbara Korwel-Lejkowska
Uniwersytet Gdański, Instytut Geografii; Komitet "Człowiek i środowisko" Przy Prezydium PAN,
Gdańsk - Warszawa, 2007

 

Summaries are available at the end of each paper

zobacz więcej i pobierz artykuły / review and download
 


 

vol 18
 

KRAJOBRAZ KULTUROWY - CECHY, WALORY, OCHRONA
red. W. Wołoszyn

 

 
 

 
 
 


 

 

vol 17

STRUKTURA PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNA KRAJOBRAZU
THE SPATIAL – FUNCTIONAL STRUCTURE OF LANDSCAPE
red. Adolf Szponar, Sylwia Horska – Schwarz 
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2005

 

Summaries are available at the end of each paper

zobacz więcej i pobierz artykuły / review and download
 


vol 16

Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe” - część I i II
Regional Landscape-Ecological Studies

Red. A. Richling, B. Stojek, M. Strzyż, I. Szumacher, A. Świercz
Wydz. Geogr. i St. Reg. Un. Warsz., Inst. Geogr. Ak. Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach, PAEK, Warszawa 2006.

 

Summaries are available at the end of each paper

TOM I  zobacz więcej i pobierz artykuły / review and download
  


vol 15

RESTRUKTURYZACJA I PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW TERYTORIALNO-KRAJOBRAZOWYCH
RESTRUCTING AND DESIGNING OF TERRITORIAL-LANDSCAPE SYSTEMS

red. R. J. Klimko
Zakład kształtowania i ochrony środowiska, Akademia Pomorska w Słupsku, 2005.

 
 

 
 

vol 14

PŁATY I KORYTARZE JAKO ELEMENTY STRUKTURY KRAJOBRAZU - MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA KONCEPCJI
Patches and Corridors as Landscape Elements - Advantages and Limitations of the Concept
red. Agata Cieszewska,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2004

 

Summaries are available at the end of each paper

zobacz więcej i pobierz artykuły / review and download
 


 

vol 13

STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE W PROGRAMOANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZOWOJU. PRZEGLĄD POLSKICH DOSWIADCZEŃ W PROGU INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ
Landscape-ecological studies for sustainable development programming
red. M.Kistowski, Uniwersytet Gdanski, PAEK, Gdansk, 333 s., 2003
 

Summaries are available at the end of each paper

zobacz więcej i pobierz artykuły / review and download
 


vol 12

PERSPEKTYWY ROZWOJU REGIONU W ŚWIETLE BADAŃ KRAJOBRAZOWYCH
PERSPECTIVE ON THE REGIONAL DEVELOPMENT IN THE LIGHT OF LANDSCAPE RESEARCH
red. M. Strzyż
Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2005

 

Summaries are available at the end of each paper

zobacz więcej i pobierz artykuły / review and download
 


vol 11

KRAJOBRAZ, TURYSTYKA, EKOLOGIA
Landscape – Tourism – Ecology
red. M.Pietrzak,
PWSZ w Lesznie, PAEK, Leszno 2003, 354 s.
 

 


 

vol. 10
ISBN 83-88424-11-4

zamów przez Internet

PRZEMIANY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO POLSKI A JEGO FUNKCJONOWANIE
TRANSFORMATIONS OF THE NATURAL ENVIRONMENT OF POLAND AND ITS FUNCTIONING
red. Krystyna German i Jarosław Balon, IGiGP Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2001

 

 

 


vol 9

PARK KRAJOBRAZOWY I CO DALEJ?
Landscape Park  where to next?
red G. Bezkowska
, Uniwersytet Łódzki, PAEK 2001

 

 

 
 
 
 

vol. 8
ISBN 83-7096-411-7

EKOLOGIA KRAJOBRAZU I EKOROZWÓJ
Landscape Ecology and Eco-Development
red. Aleksandra Kowalczyk,
Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2001

 

 
 
 

 
vol 7 
ISBN 83-88163-59-0

GRANICE KRAJOBRAZOWE - PROBLEMY TEORETYCZNE I ZNACZENIE PRAKTYCZNE
LANDSCAPE BOUNDARIES - THEORY AND APPLICATIONS
red. Maciej Pietrzak,
Bogucki Wyd. Naukowe, 2000

 

Summaries are available at the end of each paper

zobacz więcej i pobierz wybrane artykuły / review and download
 
 


vol 6

LANDSCAPE ECOLOGY - THEORY AND APPLICATONS FOR PRACTICAL PURPOSES
eds. A. Richling, J. Lechnio, E. Malinowska
, Pułtusk School of Humanities, Warsaw 2000
 

 

All in English

zobacz więcej i pobierz wybrane artykuły / review and download

 


vol 5

GEOEKOLOGICZNE PODSTAWY BADANIA I PLANOWANIA KRAJOBRAZU REKREACYJNEGO
Geoecological Foundations of Investigations and Planning of Recreational Landscape
red. M. Pietrzak, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Turystyki i Rekreacji, Katedra Geografii Turyzmu, Poznań 1999

 

 

 
 


  vol 4

SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ W BADANIACH ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Geographical Information Systems in Environmental Studies
red. Mariusz Kistowskim, Uniwersytet Gdański, Wydawnictwo DJ, Gdańsk 1998, ss. 202

 

 

 

 


  vol 3

LANDSCAPE TRANSFORMATION IN EUROPE - PRACTICAL AND THEORETICAL ASPECT
eds. A. Richling, E. Malinowska, J. Lechnio, Faculty of Geography and Regional Studies Warsaw University, Warsaw 1998
 

 

 

 


vol 2

BADANIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE NA OBSZARACH CHRONIONYCH
Landscape-ecological studies for protected areas
red. Mariusz. Kistowski
Uniwersytet Gdański, Katedra Geografii Fizycznej, 1996

 

 

 


vol 1

ZASTOSOWANIA EKOLOGII KRAJOBRAZU W EKOROZWOJU
red. A. Richling, J. Lechnio, E. Malinowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Geoekologii, Warszawa 1997
 

 

Summaries in English are not available for these paper

zobacz więcej i pobierz artykuły

 


PUBLIKACJE PRZED POWSTANIEM PEK

1. „Badania, gospodarowanie i polityka społeczna na obszarach silnej antropopresji”, W. Lewandowski (red.), Klub Ekologii Krajobrazu PTG, Warszawa 1990. 

2. „Rola planowania krajobrazu w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej” – Materiały z IV konferencji naukowej Klubu Ekologii Krajobrazu PTG, J. Mityk (red.), WSP im. J. Kochanowskiego, Kielce 1991.

3. Funkcjonowanie i waloryzacja krajobrazu”- Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej Funkcjonowanie i waloryzacja krajobrazu, T.J. Chmielewski, A. Richling, K.H. Wojciechowski (red.), Lublin 1991.

4. „Ekologiczne podstawy rolnictwa” – Materiały z VI konferencji naukowej Klubu Ekologii Krajobrazu PTG, J. Mityk (red.), Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 1992.

5. „Ekologia krajobrazu w badaniach terytorialnych systemów rekreacyjnych” – Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej Ekologia krajobrazu w badaniach terytorialnych systemów rekreacyjnych, M. Pietrzak (red.), Poznań 1993.

6. „Landscape Research and its Applications in Environmental Management”, A. Richling, E. Malinowska, J. Lechnio (eds), Faculty of Geography and Regional Studies of Warsaw University, Warsaw 1994.

7. „Jakość krajobrazu – jakość życia” – Materiały konferencji Jakość krajobrazu – jakość życia”, A. Richling, E. Malinowska, J. Lechnio (red.), Wydz. Geogr.i St. Reg. Un. Warsz.., Warszawa – Płock 1995. 

8. „Studia krajobrazowe jako podstawa racjonalnej gospodarki przestrzennej” – Materiały seminaryjne, M. Ruszczycka – Mizer (red.), Un. Wrocławski, Inst. Geogr., Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Wrocław 1995.

 

© by PAEK 2012